Політика конфіденційності

 

Політика розроблена відповідно до закону України від 2010 р. № 34, ст. 481 "Про захист Персональних даних", іншими законами та нормативними правовими актами України.

Визначення

В рамках цієї Політики терміни та визначення мають таке значення:

Политика – настоящий документ, размещенный в сети Интернет по адресу: studioshar.com.ua

Адміністрація Сайту – ФОП Леонов Олег Володимирович, який здійснює функції адміністрування Сайту.

Сайт – інформаційна система, що належить Адміністрації Сайту, що складається з сукупності графічних та інформаційних матеріалів, а також програмного коду та баз даних, що забезпечують доступність таких матеріалів у мережі Інтернет за адресою: studioshar.com.ua

Сервіс – надані Адміністрацією Сайту послуги інформаційно-технічного характеру для пошуку та замовлення Користувачами Товарів/Послуг Партнера через Сайт.

Користувач – особа, яка використовує Сервіси Сайту або отримала доступ до Сайту в будь-якій формі.

Партнер – юридична особа або індивідуальний підприємець, що здійснює продаж куль та надання супутніх послуг за допомогою Сайту.

Товари/послуги Партнера – кулі/дизайнерське оформлення заходів за допомогою куль, друк на кулях тощо.

Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься до прямо або опосередковано визначеної чи визначеної особи (суб'єкта Персональних даних).

Технічні дані – дані, які автоматично передаються за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер Користувача, час доступу, адресу запитуваної сторінки, версія операційної системи та інша подібна інформація.

Cookie – невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером та зберігається на пристрої Користувача, який веб-клієнт щоразу при спробі відкрити сторінку сайту пересилає веб-серверу у складі HTTP-запиту.

IP-адреса – унікальна мережна адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

Обробка Персональних даних – будь-які дії (операції) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з Персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

Знеособлення персональних даних – дії, внаслідок яких стає неможливим без використання додаткової інформації визначити належність персональних даних конкретному суб'єкту персональних даних.

Поширення персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб.

Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб.

Терміни, значення яких не розкривається в цьому розділі, мають значення, приписане ним угоді користувача.

2. Загальні положення

 • Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з Політикою до початку використання Сайту.
 • Отримання доступу до Сайту або використання Сервісів Сайту означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою та вказаними умовами обробки Персональних даних.
 • Якщо Користувач не погоджується з нормами, що містяться в цій Політиці, він зобов'язаний припинити використання Сайту. Будь-яке використання Сайту Користувачем означає його повну згоду та прийняття всіх умов цієї Політики.
 • Адміністрація Сайту залишає за собою право вносити зміни до тексту цієї Політики, без будь-якого спеціального повідомлення про це Користувача шляхом публікації нової редакції Політики на Сайті.
 • Користувач зобов'язаний регулярно відслідковувати зміни, які вносяться до Політики. Якщо Користувач не погоджується з новою редакцією Політики, він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту. Якщо після вступу в дію нової редакції Політики Користувач продовжує використовувати Сайт, то такий Користувач тим самим підтверджує свою повну згоду з новою редакцією Політики.
 • Ця Політика застосовується лише до Сайту com.ua. Сайт може містити посилання на інші веб-сайти (facebook.com, instagram.com, і т.і.). Адміністрація Сайту не несе відповідальності за політику обробки Персональних даних веб-сайтів третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сторінках Сайту.
 • Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем.
 • Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відомості, які добровільно поширені Користувачем у загальнодоступній формі.
3. Склад Персональних даних
 • Адміністрація Сайту здійснює обробку тільки тих Персональних даних, які необхідні для виконання Угоди, укладення та виконання інших договорів з Користувачем:
 • Ім'я прізвище по батькові;
 • E-mail;
 • Номер телефону;
 • Адреса;
 • Дата народження.
 • Персональні дані можуть також включати дані, що додатково надаються Користувачем, з метою виконання Адміністрацією Сайту зобов'язань, що випливають з Угоди Користувача, інших договорів з Користувачем. До таких даних можуть належати зображення користувачів; фотографії; відомості, вказані в Особовому кабінеті, коментарях тощо.
 • Користувач цим заявляє про свою згоду на обробку Адміністрацією Сайту Персональних даних Користувача, у тому числі для цілей, зазначених у розділі 4 цієї Політики.
 • Обработка персональных данных Пользователя также производится на основании согласия на такую обработку, выражаемого непосредственно при использовании Сервисов путем нажатия на соответствующую кнопку в интерфейсе Сайта.
 • Згода Користувача на обробку Персональних даних діє протягом усього періоду, необхідного для обробки Персональних даних. Вказана Згода може бути відкликана Користувачем у будь-який момент.
 • Користувач, який бажає заблокувати або уточнити особисту інформацію, передану Адміністрації Сайту, або припинити її обробку Адміністрацією Сайту, може звернутися до Адміністрації Сайту на e-mail, зазначеному в розділі 11. При цьому Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності, якщо подальше виконання Договору з Користувачем стає неможливим після знищення або блокування Персональних даних.
 • Реалізоване право Користувача не може бути причиною для припинення обробки Персональних даних Користувача за наявності підстав, передбачених законом України від 2010р. №34, ст. 481 "Про захист Персональних даних"
4. Цілі обробки Адміністрація Сайту обробляє Персональні дані Користувача, виключно з метою виконання Угоди, укладання та виконання інших договорів з Користувачем, що включає наступне:
 • надання Користувачеві доступу до Сервісів Сайту;
 • визначення Користувача як сторони Угоди;
 • зв'язок з Користувачем, направлення повідомлень та необхідної інформації;
 • надання ефективної клієнтської та технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов'язаних з використанням Сайту;
 • рассылка информационных и рекламных сообщений о новостях, предложениях, акциях Администрации Сайта;
 • підтвердження достовірності та повноти наданих Персональних даних;
 • виконання інших зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з виконанням Угоди користувача, інших договорів.
Користуючись Сайтом, Користувач відповідно до закону України від 03.07.1996 № 270/96 "Про рекламу" дає згоду на здійснення рекламно-інформаційної розсилки по SMS, Viber, WhatsApp, Telegram, у тому числі за допомогою сервісів розсилки на вказаний ним номер телефону та облікового запису месенджера. Згода на отримання розсилок є добровільною, і Користувач може у будь-яке відмовитися від подальшого отримання новин та інформації. Відписатися від розсилки можна через інтерфейс розсилки (якщо це передбачено відповідним сервісом) або надіславши відповідне звернення Адміністрації Сайту на адресу або e-mail, зазначене в розділі 11. 5. Умови обробки персональних даних
 • Адміністрація Сайту збирає та зберігає Персональні дані Користувача відповідно до внутрішніх регламентів Адміністрації Сайту
 • Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну (але з урахуванням часу, необхідного для цілей обробки персональних даних) без використання відповідних засобів автоматизації. Такі дії з персональними даними, як використання, уточнення, розповсюдження, знищення персональних даних щодо кожного з Користувачів здійснюються за безпосередньої участі співробітників.
 • Адміністрація Сайту зобов'язується не розповсюджувати Персональні дані Користувача.
 • Адміністрація Сайту не надає Персональні дані третім особам, за винятком таких випадків:

           а) Користувач дав на це свою згоду (в тому числі, якщо Користувач прийняв умови угоди, Політики конфіденційності);

          б) Якщо отримання, використання та розкриття такої інформації необхідне для виконання судових рішень або виконання законних вимог державних органів;

        в) В інших випадках, передбачених чинним законодавством;

 • Адміністрація Сайту передає персональні дані Користувача своїм партнерам. Користувач дає згоду на передачу персональних даних Партнерам, чиї Товари/послуги Користувач замовляє або має намір замовити за допомогою Сайту. Партнери повинні дотримуватися цієї Політики. Користувач має право будь-якої миті отримати інформацію про те, якому саме Партнеру передані його дані. У зв'язку з передачею персональних даних щодо Партнерів передбачені суворі договірні зобов'язання у сфері конфіденційності, за порушення яких встановлено заходи відповідальності та штрафні санкції.
 • Адміністрація Сайту має право здійснювати записи телефонних розмов з Користувачем. За згодою Користувача аудіозапис, що містить відгук Користувача щодо якості послуг, може бути опублікований в Інтернеті.
6. Заходи безпеки
 • Адміністрація Сайту вживає необхідних та достатніх організаційних та технічних заходів для захисту Персональних даних Користувача від несанкціонованого або випадкового доступу, у тому числі несанкціонованого знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших видів неналежного використання.
 • Зокрема, Адміністрацією Сайту постійно вдосконалюються способи збирання, зберігання та обробки даних, включаючи фізичні заходи безпеки. Адміністрація Сайту надає доступ до Персональних даних лише тим співробітникам Адміністрації Сайту, яким ця інформація необхідна для виконання обов'язків перед Користувачем. Такі особи пов'язані з Адміністрацією Сайту суворими зобов'язаннями щодо дотримання конфіденційності, за порушення яких можуть бути притягнуті до відповідальності.
7. Обробка Технічних даних
 • Адміністрація Сайту може збирати знеособлену інформацію, що не стосується конкретно Користувача, але надану ним для надання Користувачеві Персоналізованих сервісів та для покращення роботи Сайту.
 • Під час відвідування Сайту збирається технічна та статистична інформація зі стандартних журналів реєстрації сервера (server logs). Адміністрація Сайту отримує доступ до таких даних: IP-адреса пристрою Користувача (або проксі-сервера, якщо він використовується), найменування Інтернет-провайдера, ім'я домену, тип браузера та операційної системи, інформація про сайт, з якого Користувач здійснив перехід на Сайт, про відвідані сторінки Сайту, дату та час цих відвідувань.
 • Під час відвідування Сайту збирається технічна та статистична інформація зі стандартних журналів реєстрації сервера (server logs). Адміністрація Сайту отримує доступ до таких даних: IP-адреса пристрою Користувача (або проксі-сервера, якщо він використовується), найменування Інтернет-провайдера, ім'я домену, тип браузера та операційної системи, інформація про сайт, з якого Користувач здійснив перехід на Сайт, про відвідані сторінки Сайту, дату та час цих відвідувань.
 • Файли cookies, також інші технології, такі як веб-маяки (web beacons), можуть використовуватися Адміністрацією Сайту. При цьому Адміністрація Сайту не зберігає персональні дані або паролі у файлах cookies. Користувач розуміє, що обладнання та програмне забезпечення, що використовуються ним для відвідування сайтів в мережі Інтернет, можуть мати функцію заборони операцій з файлами cookies, а також видалення раніше отриманих файлів cookies. Слід врахувати, що деякі функції сайту можуть стати недоступними після вимкнення cookies.
 • Користувач розуміє та погоджується з тим, що Адміністрація Сайту може передавати Адміністрації Сайту Google Inc інформацію про використання Користувачем Сайту за допомогою таких лічильників як Google.Analytics. Технічні параметри роботи лічильників можуть бути змінені без попередження Користувача.
8. Загальнодоступні дані
 • Розміщуючи інформацію в коментарях, блозі на Сайті, Користувач робить відомості, зазначені в них, загальнодоступними та розуміє, що розміщена інформація публікується на Сайті у відкритому доступі, тобто доступна для ознайомлення будь-якого відвідувача Сайту (необмеженого кола осіб) на території всіх країн світу, де є можливість використання мережі Інтернет та доступу до сайту.
9. Ответственность Сторон и разрешение споров
 • Адміністрація Сайту не несе відповідальності, якщо Персональні дані були розголошені з дозволу Користувача або дані Користувача були надані Адміністрації Сайту третіми особами.
 • Досудовий порядок врегулювання суперечок є обов'язковим.
 • Строк розгляду претензійного листа складає 10 календарних днів з дня отримання, якщо коротший термін не передбачений законодавством України
 • Все споры подлежат рассмотрению в суде по месту регистрации ответчика.
10. Заключні положення
 • Ця Політика регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, які не врегульовані Політикою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.
 • Якщо одне або кілька положень Політики втратять свою силу або виявляться недійсними, або не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність чи застосовність інших положень Політики.